Prezentare liceu


Singularitatea Liceului de Arte în peisajul școlii tulcene face din acesta furnizorul unic al dublei educații, artistice și generale.

În politica sa educațională, Liceul de Arte are în centru elevul, care este susținut și încurajat în a-și forma deprinderi și a asimilia cât mai multe cunoștințe - pe de o parte - și de a face performanță, pe de altă parte.

Ambele direcții se referă atât la pregătirea vocațională, cât și la cea generală.

Valorile respectate și promovate de școală converg către un învățământ de calitate atât vocațional, cât și general, susținut de un corp profesoral bine pregătit și cu experiență.

Prin toate acestea, școala speră să satisfacă așteptările diverselor grupuri de interes, intern și extern: elevi, părinți, comunitate.

 

Liceul de Arte „George Georgescu” este singura unitate de învățământ artistic din Tulcea.

Activitatea elevilor Liceului de Arte, este cunoscută la nivelul comunității, prin numeroasele manifestari artistice la care participă aceștia (concerte, recitaluri, spectacole, expoziții).

Legătura Liceului de Arte George Georgescu cu comunitatea este menținută și prin proiectele derulate împreună cu asociații neguvernamentale (Asociația culturală pentru copii și tineret „AMADEUS”, „Asociația pentru Secolul Următor”, „Asociația antidrog”).

Comunitatea reprezentată prin instituțiile: Consiliul Județean, Primărie,  colaborează cu Liceul de Arte „George Georgescu” sprijinind și finanțând proiectele acestuia.

Voluntariatul este o altă formă de activitate cu care elevii Liceului de Arte „George Georgescu” sunt cunoscuți în comunitate. Activitatea de voluntariat cuprinde acțiuni concerte, spectacole și alte manifestări la caminele de batrâni, centre de asistență a copiilor cu dizabilități. Datorită acestor activități pe care elevii le desfasoară în parteneriate cu comunitatea, Liceul de Arte „George Georgescu” este cunoscut și apreciat de către parinți și alți membrii ai comunității.

 

ANUNȚURI

Informații privind desfasurarea examenului de bacalaureat, sesiunea august-septembrie

Bac 2022 - Reorganizare centre examen, probe scrise

Informații admitere 2022-2023

Date susținere probe aptitudini_ses I

Etapa zonală a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală

Proiectul ROSELink imagini concurs "George Georgescu"

CONCURSUL INTERNATIONAL DE INTERPRETARE

George Georgescu

 


 
 
Top Pagina
login