Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Statutul elevului

Școala Altfel 2016 - 2017

 

Apel selecție profesori grupuri de lucru 

elaborare curriculum gimnaziu

Ordin tabere, excursii

Obținerea gradației de merit 2016


Documente proiect sistemic POSDRU 1741.3S149155

 


Alte documente:

 

Mișcarea personalului didactic

 


 

Legislație anticorupție

 

   
 
Top Pagina
login