Tip Invatamant si Admintere

Admiterea în liceu se face în urma promovarii probelor de specialitate, publicate în Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii în învatamântul vocational.

ÎNVATAMÂNT PRIMAR – CLASELE I-IV:

Personal didactic învatamânt primar:
Institutor I, Pavel Viorica, institutor I Lucretia Petcu, institutor I Aurora-Cerasela Carare si învatator gr.I Gheorghe Maria.
Instrumentele care se studiaza în învatamântul primar sunt: PIAN sau VIOARA.
Disciplinele care se studiaza în învatamântul primar din Liceul de Arta „George Georgescu” sunt cele prevazute în Planurile cadrul pentru învatamânt integrat de arta – muzica. 


În învatamântul primar se studiaza urmatoarele discipline de specialitate, în afara celor de cultura generala:

 • Disciplina / Nr. ore
 • PIAN sau VIOARA / 2 ore pe saptamâna
 • TEORIE-SOLFEGIU-DICTEU / 2 ore pe saptamâna

Evaluarea elevilor la disciplinele de specialitate se realizeaza prin verificari semestriale si examen anual, cu exceptia clasei I si a primului an de studiu instrumental.

Admiterea în clasa I se face pe baza probelor de aptitudini, care constau în:

 1. auz muzical – reproducerea prin intonare dupa auz a unor sunete executate vocal/instrumental
 2. simt ritmic – reproducerea prin batai din palme a unui fragment ritmic dat
 3. muzicalitate – memorie muzicala, reprezentând reproducerea in memorie a unui fragment muzical dat si intonarea unui fragment muzical pregatit de candidat.

Nota: la probele practice nu se admit contestatii.

Testarea aptitudinilor pentru admiterea în clasa I se face anual în perioada martie-aprilie.
Graficul de desfasurare a probelor de examen se va afisa ulterior la sediul unitatii scolare.
Informatii suplimentare se pot obtine de la secretariatul liceului sau la telefon 0240/512471.

 

ÎNVATAMÂNT GIMNAZIAL – CLASELE V-VIII

MUZICA:

Din clasa a V-a se poate începe studierea unui instrument precum: VIOLA, CLARINET, CHITARA, NAI, TAMBAL.
Disciplinele care se studiaza în învatamântul gimnazial din Liceul de Arta „George Georgescu” sunt cele prevazute în Planurile cadrul pentru învatamânt integrat de arta – muzica. 

În învatamântul gimnazial, specializarea muzica, se studiaza urmatoarele discipline de specialitate, în afara celor de cultura generala:

 • Disciplina / Nr. ore
 • Instrument principipal / 3 ore pe saptamâna
 • Teorie-solfegiu-dicteu / 2 ore pe saptamâna
 • Ansamblu coral/instrumental/orchestral / 1 ora pe saptamâna
 • Instrument auxiliar - Pian (pentru elevii care studiaza vioara, tambal, clarinet, nai) 1 ora / saptamâna

Evaluarea elevilor la disciplinele de specialitate se realizeaza prin verificari semestriale si examen anual, cu exceptie elevilor care sunt în primului an de studiu instrumental.

Admiterea în clasa a V-a, muzica se face pe baza probelor de aptitudini, care constau în:

 1. auz muzical – reproducerea prin intonare dupa auz a unor sunete executate vocal/instrumental
 2. simt ritmic – reproducerea prin batai din palme a unui fragment ritmic dat
 3. muzicalitate – memorie muzicala, reprezentând reproducerea in memorie a unui fragment muzical dat si intonarea unui fragment muzical pregatit de candidat.

Nota: la probele practice nu se admit contestatii.

Testarea aptitudinilor pentru admiterea în clasa a V-a se face anual în perioada martie-aprilie.
Graficul de desfasurare a probelor de examen se va afisa ulterior la sediul unitatii scolare.
Informatii suplimentare se pot obtine de la secretariatul liceului sau la telefon 0240/512471.

ARTE PLASTICE:

Din clasa a V-a se începe studierea profilului arte plastice.
Disciplinele care se studiaza în învatamântul gimnazial din Liceul de Arte „George Georgescu” sunt cele prevazute în Planurile cadrul pentru învatamânt integrat de arta – arte plastice. 

În învatamântul gimnazial, specializarea arte plastice, se studiaza urmatoarele discipline de specialitate, în afara celor de cultura generala:

 • Disciplina / Nr. ore
 • Desen / 2 ore pe saptamâna
 • Pictura / 2 ore pe saptamâna
 • Modelaj / 2 ore saptamâna
 • Istoria artelor / 1 ora pe saptamâna

Pe parcursul întregului ciclu gimnazial, la sfârsitul fiecarui semestru scolar, se sustine o lucrare cu valoare de teza la proba desen, examen la specialitate (pictura) în semestrul al II-lea si verificari la pictura în semestrul I si la modelaj în semestrul al II-lea.

Admiterea în clasa a V-a, arte plastice se face pe baza probelor de aptitudini, care constau în:

 1. desen
 2. culoare

Nota: la probele practice nu se admit contestatii.
Testarea aptitudinilor pentru admiterea în clasa aV-a se face anual în perioada martie-aprilie.
Graficul de desfasurare a probelor de examen se va afisa ulterior la sediul unitatii scolare.

Informatii suplimentare se pot obtine de la secretariatul liceului sau la telefon 0240/512471.

ÎNVATAMÂNT LICEAL – CLASELE IX-XII

MUZICA:

Admiterea în învatamântul vocational se face în urma promovarii probelor de specialitate, prevazute în Metodologia de admitere. Sursa www.edu.ro

Nota minima de admitere la fiecare proba este 6,00 (sase). Admiterea se face în limita locurilor disponibile aprobate anual de M.E.C.I.

Probe / Calendar / Metodologii

Probe Aptitudini - SECTIA INSTRUMENTALA:

 1. instrumente de orchestra, chitara, nai
 2. Pian

Probe Aptitudini - SECTIA VOCALA

 1. Arta vocala interpretativa (canto clasic)

Probe Aptitudini - SECTIA FOLCLORICA

 1. Instrumente populare – tambal, acordeon
 2. Muzica vocala traditionala româneasca (canto popular)

Disciplinele care se studiaza în învatamântul liceal sunt cele prevazute în Planurile cadru pentru învatamânt integrat de arta – muzica. (anexa 1 si anexa 2 la O.M.E.C.I. NR. 3608/2009).
Disciplinele de cultura generala studiate sunt conform celor de la profilul uman din învatamântul de masa.
Educatia artistica specializata cuprinde o serie de discipline, defalcate pe fiecare sectie vocationala, in fisierul de mai jos:

schema_orar.pdf

ARTE PLASTICE:

Admiterea în învatamântul vocational se face în urma promovarii probelor de specialitate, prevazute în Metodologia de admitere. Sursa www.edu.ro
Nota minima de admitere la fiecare proba este 6,00 (sase). Admiterea se face în limita locurilor disponibile aprobate anual de M.E.C.I.

Probe / Calendar / Metodologii

Probe Aptitudini - ARTE VIZUALE
Probe Aptitudini - SECTIA INSTRUMENTALA
Probe Aptitudini - SECTIA TEORETICA

 

 
Top Pagina
login